poniedziałek, 20 listopada 2017

Przedawnienie karalności i wykonania kary w Kodeksie Karnym

Kwestię przedawnienia uregulowano w rozdziale XI Kodeksu Karnego (art. 101 - 105KK). Należy rozróżnić dwie kwestie: przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary.

Przedawnienie karalności oznacza upływ określonego w ustawie czasu, po którym karalność przestępstwa ustaje. Zgodnie z art. 101 KK okres przedawnienia karalności uzależniony jest od tego, czy popełnione przestępstwo jest publiczno lub też prywatnoskargowym jak również od ustawowego zagrożenia danego przestępstwa.